5 rad pro úspěšné investice

1. Časový horizont

Je velice podstatné zjistit si a porovnat si zvýhodnění dané investice v určitém časovém horizontu. Je známo, že opravdu profesionální investoři investují do časového horizontu 10 až vice let. Má to řadu výhod a bonusů v podobě nízkého stresu ze změn na trhu.  Investice do projektů s delším časovým horizontem má také tu výhodu, že ihned nezkrachujete a během případných 10 let si můžete zajistit jiné fondy a rozšířit své portfolio a vyhnete se tak zbytečnému hazardu.
stříbrné mince

2. Investujte do oblastí, které jsou vám blízké.

Není snad nic horšího než šlápnout do opravdu velmi hluboké černé díry neznáma. Investovat do komodit, služeb či produktů, o kterých nemáme vůbec žádné informace, neznáme jejich sílu na trhu a jak fungují, je totální katastrofa. Je mnohem jistější a stabilnější investovat do oblastí, se kterými máme nějaký kontakt a v běžném životě s nimi již pracujeme.

3. Žádné spekulace

Sliby chyby aneb tak lze slovně ohodnotit investice do spekulací. Jako spekulaci považujeme jakoukoliv investici, kde nelze a jasně určit pohyb hodnot na trhu. Takový bitcoin či Tesla Motors jsou ukázkovým příkladem spekulace, kde člověk opravdu neví, jak to vše dopadne.
dolarovky v kufru

4. Snížení rizika se vyplácí

Jak čelit enormnímu riziku a jeho váze, která se klade na vaše ramena? Čistě a prostě diverzifikací. Diverzifikace je svatým základem snižování míry rizika kdy celou svou investovanou částku rozdělíte do více fondů či komodit a tak máte záruku, že čím do většího množství fondů a komodit investujete, tím více snižujete riziko ztráty celé investice.

5. Disciplína nadevše

Jestliže se pro něco rozhodnete, tak to prostě dodržujte. Nemá cenu neustále měnit své názory i typy strategií, které jste si původně zvolili je ze strachu. Dělejte pravidelně svou rutinu. Zjišťujte si pravidelně informace a hlavně buďte na sebe dost přísní, protože jestli nebudete, tak něco zapinkáte a vrátí se vám to v podobě ztráty a prodělku.