Jak zůstat všemi čtyřmi koly na silnici

Soustředěnost na provoz je důležitá. Je pravdou, že během dlouhých cest se nikdo z nás není schopen plně koncentrovat celou dobu a pozornost občas vypadne. Může nám ale pomoct vybírat si místa, kde můžeme trochu povolit. Například úseky bez velkého množství křižovatek, ostrých zatáček, s menším provozem. Na soustředění může pomoci adekvátně hlasitá živější hudba, žvýkačka. Naopak telefon v ruce, psaní sms či kouření za jízdy by měly být tabu. Při jídle a pití je třeba vybírat úseky podobné těm odpočinkovým, ale soustředění naopak zvýšit. Lépe je vždy zastavit.
retro auto
Když na vás padá únava, raději zastavte a dejte si šlofíka. Mikrospánek přichází zákeřně a kdo ho jednou zažil, má z něj náležitý strach. Na přeplněné D1 může být život ohrožující.
Ať jedete kdekoliv, vždy hledejte únikovou cestu ze silnice pro případ, že by se proti vám vyřítilo rozjeté auto, či jste zatáčku nezvládli dle předpokladů. I havárie může být elegantnější se škrábanci, anebo tragická.
značka smyku
Některé příhody se stanou, ani nevíte jak, například technické nehody . Pomáhá důsledný servis vozidla, nezanedbávejte jej nikdy! Zvlášť u starších vozů můžeme část podivného chování přisuzovat jeho dlouhému životu, lépe je ale vše prověřovat. Různé zdánlivě nesouvisející problémy se naakumulují a mohou vyústit ve velkou nehodu.
nabourané auto
Ego při řízení vozidla nechte doma. Vztek a výkřiky vám nepomůžou, stoupne tlak, přemýšlet budete zkratovitěji, ostatním cestujícím se bude chtít z auta utéct. Troubení je výstražný signál, ne výraz agrese!
Mnozí, když řídíme sami, máme sklony jezdit riskantněji, necítíme břímě zodpovědnosti za spolujezdce. V pořádku to je jen do určité míry. Spolujezdci jsou pro vozidlo i zátěží, čím mohou zhoršit jeho jízdní vlastnosti, mírně svižnější jízda může být v pořádku. Řícení se stopadesátkou po okrskách v pořádku není, pořád totiž zodpovídáme za ostatní účastníky silničního provozu…