Distribuční články a jejich charakteristika

Na začátek si ujasněme, jak se zboží pohybuje na svých cestách k zákazníkovi. S rostoucí ekonomikou se tyto cesty stávají složitějšími a propracovanějšími ke spokojenosti zákazníka a finančních úspor firmy.
–          Přímá cesta – nultá úroveň: od té se už ustupuje, znamená to, že produkt se přesune od výrobce přímo k zákazníkovi. Nikdy zcela nevymizí, jelikož u služeb to vlastně ani moc jinak nejde. Kadeřník vám účes většinou nepošle poštou.
–          Nepřímá cesta – první a více úrovní podle toho, jak váš produkt putuje přes distributory, maloobchody, velkoobchody, překladiště a podobně. Dnes se mluví o tom, že nejvíce úrovní mají Japonci, a to je až devět.
ulička v obchodě

Co je to článek

Část řetězce, pokud zákazníka a výrobce vynecháme tak s každým dalším přeložením zboží se nám prodlouží řetěz o další článek.

Zprostředkovatelé:

Říkáme jim agenti, protože hledají a kontaktují zákazníky, konzultují s nimi nákup, předvádějí výrobky, domlouvají podmínky prodeje a celkově jednají jménem firmy. Fígl je v tom, že výrobek nekupují, aby ho přeprodali, jen zastupují firmu při prodeji. Jejich platovým ohodnocením pak zpravidla bývá provize z prodeje.

Prostředníci:

Ti se naopak vlastníky zboží stávají, jelikož ho koupí od výrobce, aby ho mohli přeprodat zákazníkovi. Jsou to vlastně skoro všechny obchody, se kterými se běžně setkáváme. Cena za zboží u nich narůstá díky přirážce, kterou si přisadí, aby prodali se ziskem. Nutno poznamenat, že slevové akce platí zpravidla výrobce a nikoli prostředník.
nákladní lodě

Pomocníci distribuce:

Ti jsou vyčleněni pro své jedinečné postavení. Tento článek řetězce se totiž nesnaží nikomu nic prodat. Protože nemusí vyhledávat zákazníky, nemusí ani nakupovat zboží. Jejich jediným cílem a prací je dostat „něco“ z bodu A do bodu B. Jen přesunují věci. Jsou to dopravci, jak je známe. V celém řetězci jich může být i několik, jelikož zboží se často pohybuje po nevyzpytatelných cestách.