Ve kterých situacích je vhodné využít odvětrávání místnosti

Mnoho lidí tráví naprostou většinu dne uvnitř budov. Jistě, je to jen pochopitelné – poskytují nám prostředí s příjemnou, stabilní teplotou i vlhkostí vzduchu, a navíc se nemusíme zaobírat přírodními vlivy. To znamená, že nám může být prakticky jedno, zda venku například zrovna nevane silný vítr či neprší nebo nesněží.

I z tohoto důvodu musí všechny domy, ať už veřejné či soukromé, splňovat určité bezpečnostní podmínky. Jejich dodržení se ověřuje během procesu kolaudace, kterým musí projít každá stavba, než je povoleno ji užívat. A jednou z těchto podmínek je i možnost odvětrávání, tedy výměny vzduchu.

znázornění mechanického odvětrávání

To v podstatě neznamená nic jiného, než že vypustíme vzduch, který je v dané místnosti, ven, a ten zvenku necháme přijít dovnitř. Tento proces samozřejmě může mít různou intenzitu, avšak z bezpečnostních důvodů je nutné mít vždy možnost vyměnit takto veškerý vzduch během relativně krátké chvíle.

Samozřejmě se můžeme ptát, proč je právě toto tak důležité. Koneckonců, i drobná škvíra stačí, aby byl přiváděn čerstvý vzduch. Avšak je nutné si přiznat, že to někdy nestačí. Typickým případem může být únik plynu.

nejčastější způsob odvětrávání - okna

Ten může být způsobem jak poškozením plynového potrubí, tak i tím, že například po vaření zapomeneme vypnout plynový sporák či troubu. Ať už je však příčina jakákoliv, je jasné, že jeho působení může mít velké následky na našem zdraví a může vést až ke smrti. Je tedy potřeba se jej co nejdříve zbavit.

Dalším problémem, se kterým se setkáváme především ve veřejných budovách s menšími místnostmi, kde je delší dobu více lidí, je vydýchaný vzduch. Ten pocit známe nejspíše všichni. Jen málokdo ale ví, že není způsoben ani tak úbytkem kyslíku, jako zvýšením množství oxidu uhličitého.

Ať tak či tak, je potřeba jednou za čas pořádně vyvětrat, neboť tento vydýchaný vzduch narušuje koncentraci a může vést až k mdlobám. A to rozhodně není nic, co by kdokoliv chtěl zažít. Je tedy jasné, že odvětrávání má rozhodně své místo.