Léky pro všechny

Vždycky jsem chtěla mít práci, která bude mít smysl. Chtěla jsem dělat takovou prospěšnou práci, kterou budu podporovat další lidi a kterým udělám velkou službu. Proto jsem od začátku, co jsem udělala maturitu, jsem pracovala v senior centru. Pracovala jsem tam kvůli tomu, že jsem měla cit pro starší lidi a bylo mi jich líto a chtěla jsem starším lidem pomáhat. Všichni kolem mě chválili, že tak mladá holka a má zájem o seniory. Mě tohle těšilo, ale opravdu jsem to myslela upřímně. Takže jsem byla ráda, když se mohla v senior centru pracovat. Pracovala jsem tam devět let.

Léků je velké množství.

Potom jsem měla zdravotní problémy, Bolela mě hodně záda, tak jsem potom nemohla pracovat se seniory, protože už jsem na to fyzicky nestačila. Takže jsem z práce odešla a musím říct, že mě to velmi mrzelo a stýskalo se mi. Takže jsem do senior centra chodila taky jenom tak pro radost, abych potěšila ostatní seniory. Proto jsem ale začala pracovat v lékárně, kde jsem taky distribuovala léčiva. Měla jsem na to atestaci, takže distribuce léčiv pro mě byla opravdu perfektní práce.

I já beru pravidelně léky.

A jsem ráda že je to vlastně něco podobného, jako práce v senior centru. Protože distribuce léčiv taky stejně důležitá, jako péče o seniory a další. A distribuce léčiv je taková, že jí distribuuji jak do lékáren, tak taky právě do zmíněného senior centra. A nedělám distribuci léčiv jenom do jednoho senior centra, ale do čtyřech. Jezdím po našem kraji a musím říct, že jsem nadmíru spokojená. Díky distribuci léčiv si připadám potřebná a vím, že léky se dostanu do takového místa, kam zrovna potřebují. Víte vůbec, co práce jako distribuce léčiv https://technolife.cz/ obnáší? Je toho hodně. Taky musíte prvně projít testem, jestli na to opravdu máte, protože tato práce není jenom tak pro všechny. Musíte znát základy zdravovědy a znát taky latinské názvy a být všímaví a trpěliví.