Archeologický nález v Mexickém údolí

V mexickém údolí Oaxaca sídlila podle archeologů dávná středoamerická civilizace, po které pátrají již od roku 1993.  Archeologové z Amerického přírodovědeckého muzea se nyní zaměřují na dávné civilizace, které měly obývat lokalitu známou jako El Palenque na jihu Mexika, a to v údolí Oaxaca. Nedávno se vědci zaměřili na severní část oblasti. A nemýlili se, když se domnívali, že právě v této lokalitě se měly nacházet stavby, které jsou spojené s vládci dávné říše. Archeologům se podařilo na místě objevit doposud neznámý palácový komplex, který by měl pocházet z doby před obdobím Aztéků.
přírodní divy

Záhadný palácový komplex

Tento komplex by měl pocházet z období asi před dva tisíce sto až dvaatřicítce tři sta lety. Nalezený palácový komplex je velice dobře zachovalý. Obsahuje celou řadu různých místností a budov. V paláci jsou také stále viditelné rozličné detaily, jako je například nádrž na zadržování dešťové vody a systém kanálů. Ten zajišťoval přítok čerstvé vody do paláce a také odtok odpadu. Palácový komplex byl zřejmě postaven úplně celý najednou. To musel být podle archeologů obdivuhodný výkon, který musel být velice dobře a promyšleně organizován. Rozloha paláce též dokazuje, že tehdejší vládce měl zcela jistě k dispozici veliký počet lidí, kteří se na stavbě podíleli. Většina odborníků nyní předpokládá, že tato civilizace, která vládla v údolí Oaxaca, zcela jistě náležela k civilizacím, které byly nejstarší ve střední Americe.
obloha v Mexiku

Civilizace Zapotéků

Vědci v palácovém komplexu odebrali vzorky ze stěn a keramických předmětů, které se na tomto místě též nacházely. Následná analýza přesně ukázala na stáří a původ předmětů i stavby. Podle archeologů nález paláce spadá do období Zapotéků. Zapotékové byli národem válečníků, jenž ve své době zdejší lokalitu obýval. Zároveň byli Zapotékové velmi vyspělou civilizací, která měla své vlastní písmo i kalendář. Kupodivu se tento kalendář používal ještě v šestnáctém století.