Pro moderní čtenáře


Doba knížek a Äasopisů, které volnÄ› ležely ve skříních, jsou pryÄ. Protože jsou generace stále více zapojené do poÄítaÄové sféry, je lepší zaÄít tvoÅ™it alternativní metodou. PrávÄ› elektronické publikace proto budou tím nejlepším, co můžete udÄ›lat. Využijte digitální Äasopisy, noviny, vytvoÅ™te katalogy, brožury a vÅ¡e zaÄnÄ›te tvoÅ™it právÄ› ve verzích pro Android a podobnÄ›. Například aplikace pro iPad jsou skvÄ›lé ve své zajímavosti. Můžete vÅ¡e udÄ›lat pro Ätenáře zajímavÄ›jší, a to například díky možnosti pÅ™idání zvuku, Äi dalších prvků.

Nová doba je tu

VÅ¡echny PDF dokumenty, jako například e-magazíny, je proto velice jednoduché udÄ›lat pro Ätenáře zajímavé a to i díky jazyku HTML 5, který dovoluje vÅ¡echny tyto dokumenty otevírat i bez režimu online. Digitální publikace budou vaÅ¡im trumfem, a proto vyzkouÅ¡ejte, co tohle vÅ¡e obnáší. Lidé jsou nyní po vÄ›tÅ¡inou online, a to jak mladší, tak starší, a tak je digitální publikování tou nejlepší možnou investicí, kterou můžete udÄ›lat, když chcete zajímavÄ› a kvalitnÄ› oslovit své Ätenáře.