Diverzifikace investic

Nynější rostoucí platové podmínky a klesající nezaměstnanost vedou k nadprůměrnému utrácení Čechů v oblasti produktů i služeb. Díky tomu prosperují i obchodníci, kteří v roce 2018 zaznamenali růst tržeb až o 5,5 %. Ideální ekonomická situace vede i k většímu prostoru pro spoření. Jak ale prostředky uložit, aby je neznehodnotila inflace, která v této době dosahuje až neuvěřitelných 2,9 %? Obecně existují tři ramena této komplexní váhy – výnos, riziko a likvidita.
bankovky na kolíčkách
Nejprve si musíme uvědomit, kterou část peněz můžeme postrádat v případě vyššího rizika. S vyšším rizikem ale také mnohdy přichází potenciál pro vyšší zhodnocení. Co se týká likvidity – tedy, jak rychle jsem schopen přeměnit investici v hotovost. Nejlikvidnějším produktem je spořící účet. Nejběžnější úrokové sazby se však pohybují kolem 1 %, což je značně nedostačující přihlédneme-li na míru inflace. I přesto by se však mělo počítat s částí peněz, které zůstanou likvidní pro případ nouze. Standardně se udává, že si má člověk našetřit alespoň trojnásobek svého měsíčního platu.
 
Další možností, jak peníze zhodnotit, jsou termínované vklady. V nejlepším případě však dnes u této služby dostaneme zhruba 3 % na 10 let. Ty jsou také nejisté, sice nám pokryjí dnešní 2,9 %, ale v budoucnosti mohou být nevýhodné v případě, že by inflace dále rostla.
 
Je tu zde také stavební spoření se státní podporou 2000 korun ročně při splnění určitých podmínek. Zde je výnos snad nejvyšší v porovnání s riziky, zato likvidita vcelku nízká.  
 
Je tedy více než žádoucí alespoň část peněz investovat, pokud chceme dosáhnout lepšího zhodnocení našich financí. Zde si však je nutno dát pozor a zvážit i rizika – zejména to, zda si můžeme dovolit ztrátu. Banky poskytují služby investování od několika stovek měsíčně do podílových fondů. V jiném případě si lze ale také zajistit přístup na burzu a investovat do akcií s malým poplatkem pro brokera. Investovat lze také do zlata, stříbra, potravin, ale i nemovitostí.
 
Existují také takzvané P2P (peer to peer) půjčky, kdy půjčíme peníze konkrétnímu člověku a za daných podmínek nám jeho úroky zhodnocují naše peníze. Zde je však potřeba vzít v úvahu riziko, které plyne z nemožnosti placení dané osoby.
visa, mobil a tužka
 
Pro minimalizaci rizika ztráty je tedy nutné diverzifikovat své prostředky, pokud je investujeme. Pokud nám například osoba, které v rámci P2P půjčíme, přestane platit, nechť máme ještě byt na pronájem nebo dividendy z burzy.